aiwwenglish

aiwwenglish:

律师刘晓原昨晚8点30电话告知北京国保约谈,未归,手机关机。作为艾未未的私人法律顾问,再次失踪。

  1. iteeth reblogged this from aiwwenglish
  2. aiwwenglish posted this